Fakta om hörsel

Roliga fakta om hörseln – Bli klokare om hörsel med roliga fakta

Öronen är fantastiska “uppfinningar”, som de flesta människor tar för givet. Därför har vi här samlat några roliga fakta omkring hörseln, som du säkert inte kände till. Läs mera här och se om du så blir klokare omkring hörseln.

Hur långt bort kan ett skrik höras?

Hur långt bort som ett skrik kan höras beror på många olika faktorer. Några av faktorerna kan till exempel vara baserat på geografin, vädret, luftfuktighet, bakgrundsljud, ålder och kön på personen som skriker. Så kort sagt finns det inget klart och tydligt svar på den frågan. Amerikanska forskare har testat och kommit fram till att en normalt hörande person i helt tyst miljö kan höra ett skrik på upp till 3 km avstånd.

I en storstad med mycket trafik och buller är det sällan som man kan höra andra ropa, om de är längre bort än bara 100 meter.

Hur högt kan en människa skrika?

En normal tonårstjej kan skrika så högt att det når upp i 105 decibel, och vid 125 decibel riskerar det att skada en människas öra. 2013 blev ljuden från det amerikanska fotbollslaget Seattle Seahawks fans uppmätt till 136,6 decibel. Om du vill ha något att jämföra med kan vi berätta att ett normalt 747 Jumbo Jet flygplan som lyfter och landar avger mellan 130-150 decibel.

Män är mera döva än kvinnor

Män upplever oftare hörselnedsättning än kvinnor gör. Men det beror inte på att männen har ett ”extra filter” i öronen, som många tror. Det beror oftast på att flera män ofta arbetar i miljöer med mera buller runt omkring sig än kvinnor gör.

Öronen rensar sig själva

Porerna i öronkanalerna producerar öronvax och det finns tusentals små-små hår i örat, som kallas för cillier. Håren för vaxet ut ur hörselgången och säkrar att smuts försvinner och öran därmed hålls rent. Om du frågar din öronläkare omkring rensning av örat, kommer du helt säkert att få veta att du gärna kan stoppa allt möjligt in i ditt öra – om bara det har större storlek än en armbåge! Så om du vill undgå det ska du låta bli att använda tops – trots att de i dagligt talas kallas för öronrensare. För det är de inte tänka att användas till.

Farlig decibel och förlust av hörsel

De lägsta ljuden som ett mänskligt öra kan uppfatta ligger på 0 decibel. 10 gånger högre är 10 decibel osv.

Generellt sätt ligger ljuden från en vanlig jetmotor omkring 120 decibel och ett pistolskott ligger på ca 140 decibel. Om man utsätter örat för 90 decibel i mera än 8 timmar kan det ge permanenta skador på hörseln. Dessutom är grundregeln att allt över 140 decibel kan skada örat omedelbart.

Havet i ett snäckskal

Du har säkert ofta hört, eller kanske prövat själv, att hålla ett stort snäckskal upp till örat och hört ljudet från havets brus. Det är egentligen inte havet du hör, utan ljudet från ditt eget blod som strömmar genom blodådrorna i ditt öra.

Barn får ofta öroninflammationer

Vatten i örat ger ofta förlust av hörseln, och det inträffar ofta för barn. Det ger smärtfulla öroninfektioner och den klassiska öroninflammationen, som de allra flesta småbarnsföräldrarna känner till allt för väl. Öroninflammation bör alltid behandlas och aldrig ignoreras.

Balansen sitter i öronen

Dina öron har en avgörande roll när du ska försöka hålla balansen. I örat finns 3 små kanaler på sidan av hörselsnäckan. De fungerar som gyroskop och hjälper till med att hålla din balans. Om du inte tycker det låter viktigt, vänta bara till den dag när du drabbas av en kraftig öroninflammation och så försöker gå runt utan problem…

Blomkålsöron

Många professionella sportsstjärnor inom olika kontaktsporter, som brottning, boxning och rugby, får så kallade blomkålsöron. Man får blomkålsöron när brosket i örat skadas upprepade gånger. Blomkålsöronen har i princip ingen betydelse för hörseln, men eftersom örats själva ”trattform” förändras kan man i bland höra lite sämre än normalt.

Rensa öronen

Därför hostar du när du rensar öronen

 

Upplever du någonsin att du hostar eller nyser samtidigt som du rensar öronen och forsöker ta bort öranvax? Var bara lugn, det är helt normalt. Vi har samlat en liten översikt som förklarar varför du upplever de märkliga fenomen.

Nerverna i dina öron.
Ditt öra är kopplat ihop med fem av de tolv viktiga kraniella nerverna. Dessa nerver är nervus trigeminus (Kraniel Nerve V), den faciala nerven (Kraniel Nerve VII), den Vestibulocochleare nerven (Kraniel Nerve VIII), den glossofaryngeal nerven (Kraniel Nerve IX), och vagusnerven (Kraniel Nerve X). Dessa nerver är också kopplade med andra delar av ditt ansikte och din kropp. Problemer i andra delar av kroppen känns några gånger som ett problem i örat, eftersom båda är kopplade ihop med samma nerven. Till exempel kan tandproblem kännas i kroppen som öronvärk, om det uppstår vid nerven som är kopplad till örat.

Hosta och kvävningskänsla

Vagusnerven kopplar ihop hjärnstammen med din tjocktarm och passerar genom många olika delar av kroppen. Ordet vagus kommer från det latinska ordet för att vandra. När vagusnerven i ditt öra stimuleras, leder det till hosta och kvävningskänslor, ibland också med att det bildas vätska i ögonen. Dessa reflexer känner du säkert av när du använder bomullspinnar för att rensa i öronen.

Röd reflex
När trigeminus nerven i örat stimuleras med hjälp av ”tryck i den yttersta tredjedelen av hörselgången”, kan det leda till det som kallas för “Röd Reflex”. Reflexen leder till ökat blodflöde till trumhinnan och hörselgången, vilket gör öronen röda. Reflexen är tillfällig och skiljer sig från ”Röda Öron Syndromet”, som gör ont i örat, oftast som ett resultat av skada på de perifere nerverna i örat.

Lymfatisk reflex
När ett främmande föremål rör huden i hörselgången under längre tid, som till exempel med hörlurar, kan det leda till en lymfatisk reflex. Detta orsakar ”svullnad och ömhet” i hörselgången. Reflexen orsakas inte av de kraniella nerverna i örat, utan av de Paciniane nerverna som registrerar beröring.

Kan jag minska min känslighet för dessa reflexer?
Ja! Reflexerna är till för att hålla dina öron rena och friska, och för att förhindra att du stoppar något i öronen som kan skada dem. Det bästa sättet för att minska din känslighet, är genom att utveckla ett friskt lager hud eller keratin i din hörselgång. Detta är ännu viktigare om du använder hörlurar eller öronproppar som ska stoppas in i hörselgången. Vaxol kan hjälpa dig med att få frisk hud och minska klåda i örat orsakade av hörlurar och öronproppar.

Otroliga fakta om öronen

Otroliga fakta om ditt öra som du säkert inte känner till

Precis som de flesta människor runtom i världen tar du säkert din hörsel som något för givet och tänker inte på hur fantastiska dina öron egentligen är. Vi har samlat några olika fakta om öron och hörsel som kommer att ge dig en större förståelse för hur komplexa dina öron egentligen är.

Trumhinnan omvandlar ljudvågor till vibrationer.
Din trumhinna är mindre än 8-9 mm i diameter. Den rör sig mindre än en miljarddel av en meter när du här ljud.

Du hör alltid – också när du sover.
Dina öron arbetar alltid, också när du sover. Örat forsätter att höra ljud, men det är din hjärna som stänger dem ute. Det är kanske därför som du ibland plötsligt vaknar, säker på att du hört något utan att egentligen veta vad det var.

Vi vet inte allt om örat.
Ingen vet hur hjärnan kan märka skillnad på högfrekventa och lågfrekventa ljud, eller på höga och låga ljud.

Dina öron gör mer än bara att höra.
Balans neveren sitter inne i ditt öra och påverkar dig om du till exempel får en öroninflammation. Du har kanske märkt att du ibland blir yr när du får öroninflammation.

Du får en ny hörselgång varje år!
Huden i din hörselgång växer konstant ut med upp till 3,3 cm varje år. Om den inte faller av, har du när du fyller 20 år, en 61cm lång sträng hud hängande ut ur örat.

Delarna inne i örat som hjälper dig att höra är pyttesmå!
Även om ljuden kan låta höga, fångas de upp av mycket små delar i örat: Du har tre ben i varje öra och de är de minsta benen i hela kroppen. Benen kallas för hammaren, städet och stigbygeln. De inre delarna i dina öron är faktiskt så små till att vara en spionmikrofon.

Den minsta muskeln i kroppen sitter i örat.
Kroppens minsta muskel heter stapedius och sitter i mellanörat. Den är mindre än 0,2 cm lång och styr det minsta benet i kroppen, som kallas för stigbygeln. Även om stigbygeln är dubbelt så stor som muskeln är den ändå bara 0,5 cm lång.

Du har hår i örat.
Innerörat är ungefär samma storlek som suddgummit på en blyertspenna, men har mera än 20.000 hårstrån. Om håren var lika långa som blyertspennan, kunde du göra en stapel som var hela 132 meter hög. Ungefär samma höjd som ett 42 våningshus.

Var försiktig med hörlurar.
Att gå runt med hörlurar skapar en härlig miljö för bakterier, som liknar svamp. På bara en timme fördubblas antalet bakterier i ditt öra upp till 700 gånger. Och ja, ett vanligt tecken på öroninflammation är att örat kliar.

Var försiktig med rockkonserter.
Om man sitter framför högtalarna på en rockkonsert kan det ge skador på örat efter bara 7 ½ minut. Skadorna kan inte läkas, så det är inte något att leka med!

Passiv rökning skadar också örat.
Passiv rökning hemma ökar risken för mellanöreinflammation och allergier hos barn.

Roliga fakta om Djur och Insekter
En katt har 32 muskler i varje öra och varje öra kan vrida sig oberoende av det andra.
Cikador har deras ”öron” i magen. Undrar hur det smakar? (Eller låter?).
Syrsor har deras ”öron” på knäna.
Ormar har inga öron, men deras tungor kan uppfatta ljudvågor.
Fiskar har inga öron, men de kan ändå ”höra”. De ”hör” genom att upfatta tryckförändringar genom spår på deras kropp.
Medan människor kan höra ljud på mellan 20 Hz och 64.000 Hz kan katter höra ljud från 45 Hz och till 64.000 Hz. Möss kan höra ännu högre ljud, upp till 91.000 Hz, medan de lägsta de kan höra är 1000 Hz.
Fladdermöss kan höra upp till 110.000 Hz och använder den förmågan till att fungera som radar för att känna av hur långt bort föremål befinner sig.
Det djur i världen som kan höra den högsta frekvensen är tumlaren som kan höra ljud med upp till 150.000 Hz.